Thông tin tài liệu

Ngày tải lên 06/05/2020

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

Báo cáo HẬU COVID-19 Sẵn sàng cho cuộc sống mới

“Liệu khi nào mọi thứ sẽ trở lại bình thường?”

Đó có lẽ là câu hỏi nhiều nhất mà chúng ta đặt ra sau tình hình dịch bệnh COVID-19 vừa qua. Và câu trả lời có lẽ sẽ là “Không bao giờ”. Vì chúng ta sẽ quay lại một cuộc sống bình thường, nhưng là một cuộc sống bình thường với những thói quen và hành vi mới!

Download ngay Report “HẬU COVID-19 – SẴN SÀNG CHO MỘT CUỘC SỐNG MỚI” được thực hiện bởi Nielsen Việt Nam để hiểu thêm và sẵn sàng chuẩn bị cho một cuộc sống mới.

Nội dung chính của Report:

  1. Điều gì đang diễn ra ở các quốc gia khác?
  2. Người Việt Nam đang nghĩ gì về COVID-19?
  3. Mọi người đã thực sự làm gì trong COVID-19?
  4. Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì?


XEM THÊM TÀI LIỆU KHÁC >>