Thông tin tài liệu

tuyen-nhan-su
Ngày tải lên 06/09/2021

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

Tuyển nhân sự phù hợp với văn hóa doanh nghiệp

Có vô số yếu tố để đánh giá một ứng viên bao gồm: hành vi, cá tính, năng lực,… Nhưng tất cả yếu tố đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Một ứng viên có thể phù hợp với công ty về mặt chức năng dựa trên chứng chỉ, trình độ học vấn, kinh nghiệm, năng lực cốt lõi thông qua CV, portfolio của ứng viên hoặc quy trình đánh giá của công ty. Tuy nhiên, mức độ phù hợp về văn hóa lại thiên về xem xét các kỹ năng mềm, thái độ và mục tiêu của từng cá nhân. Nó xem xét liệu ứng viên có phù hợp với văn hóa của một tổ chức bao gồm: giá trị, cốt lõi, văn hóa làm việc, tầm nhìn, sứ mệnh.

Để đem lại thành công và sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp, nhà tuyển dụng nên tìm kiếm các ứng viên có tố chất, niềm tin, triển vọng và thái độ phù hợp với văn hóa của tổ chức.

Sage Academy gửi tới bạn tài liệu “Tuyển nhân sự phù hợp với văn hóa doanh nghiệp” sẽ hướng dẫn cách tạo quy trình tuyển dụng nhân tài phù hợp dựa trên các yếu tố liên quan đến văn hóa doanh nghiệp. 

Tài liệu gồm 4 phần chính: 

  • Khái niệm phù hợp văn hóa
  • Vai trò của việc tuyển nhân sự phù hợp với văn hóa
  • Thử nghiệm Test tâm lý đối với quy trình tuyển dụng
  • Làm sao để tuyển nhân sự phù hợp với văn hóa

Mong sẽ giúp ích cho bạn. 

MỜI BẠN TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY:


XEM THÊM TÀI LIỆU KHÁC >>