Thông tin tài liệu

Ngày tải lên 19/09/2021

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

Xu hướng ngành nhân sự trong năm 2021

Đại dịch Covid đã thúc đẩy xu hướng HR thông qua các nền tảng kỹ thuật số trong doanh nghiệp. Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với 3 thách thức chính: Thứ nhất, sau khi chịu ảnh hưởng bởi đại dịch, các chuyên gia nhân sự và doanh nghiệp cần tái cấu trúc bộ máy tổ chức và đưa ra cách thức làm việc mới. Thứ hai, vì không có điều gì chắc chắn trong tương lai, toàn bộ nhân viên và chủ doanh nghiệp sẽ phải học cách thích nghi và đưa ra phương án ứng phó với khủng hoảng. Thứ ba, cả hai khía cạnh trên đang ảnh hưởng sâu sắc tới vai trò của HR. Trong 10 năm gần đây, bộ phận HR đang chuyển đổi từ việc tập trung vào công việc hành chính sang những đối tác chiến lược của từng phòng ban.

Sage Academy tổng hợp Báo cáo Xu hướng Nhân sự 2021 trình bày những thông tin mới nhất về chiến lược nhân sự và thực tiễn con người từ các tổ chức hàng đầu trên toàn cầu, mong sẽ giúp ích cho bạn.

Báo cáo xem xét các xu hướng hấp dẫn nhất theo ba chủ đề chính trọng tâm của các chiến lược về con người cho năm 2021 đó là: định hướng công việc mới, đối phó với sự gián đoạn và tái cấu trúc vai trò của bộ phận Nhân sự.

MỜI BẠN TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY


XEM THÊM TÀI LIỆU KHÁC >>