#Corobinar live training webinar series - Chung tay ủng hộ chống dịch Covid & Đào tạo 10.000 doanh nghiệp SMEs. Tìm hiểu ngay!

Lịch khai giảng các khóa huấn luyện – Học viện Sage

Dưới đây là Lịch khai giảng các Khóa học và Module sẽ khai giảng trong thời gian tới tại học viện SAGE.

Để xem chi tiết, bạn vui lòng kéo xuống dưới, chọn xem thêm để đọc nội dung chi tiết của từng khóa học. Trân trọng!

Khóa học Thời lượng Học phí Địa điểm Tháng 04 Tháng 05 Tháng 06 Tháng 07 Tháng 08 Chi tiết

Blair Singer - Nghệ thuật bán hàng và lãnh đạo

2 ngày, Thứ 7 & CN 21.980.000 VND (Chưa có VAT) Hà Nội/04/20209/5/05/2020/06/2020/07/2020/08/2020Xem chi tiết

Chương trình: Trở thành chuyên gia Digital Marketing [New]

24 buổi (Tùy module) 24.000.000 VND (Chưa có VAT) Hà Nội/04/2020/05/20201/6/06/2020/07/2020/08/2020Xem chi tiết

Chương trình: Biến chiến lược thành mục tiêu và kế hoạch hành động theo phương pháp BSC-KPI Hoa Kỳ

4 buổi (Thứ 7 & CN) 6.000.000 VND (Chưa có VAT) Hà Nội18/4/04/2020/05/2020/06/2020/07/2020/08/2020Xem chi tiết

Chương trình: Quản trị nhân sự hiện đại dành cho CEO - Human Resource Management for CEOs

4 buổi (Thứ 7 & CN) 6.000.000 VND (Chưa có VAT) Hà Nội11/4/04/2020/05/2020/06/2020/07/2020/08/2020Xem chi tiết

Module 01: Xây dựng hệ thống Digital Marketing đa kênh - Digital Marketing Channels

12 buổi (Thứ 2, 4, 6) 6.000.000 VND (Chưa có VAT Hà Nội/04/2020/05/20201/6/06/2020/07/2020/08/2020Xem chi tiết

Module 01: Marketing và Kinh doanh giỏi phải kiếm được tiền - Business & Marketing Mastery

6 buổi (Thứ 6,7 & CN) 10.000.000 VND (Chưa có VAT) Hà Nội/04/202022/5/05/2020/06/2020/07/2020/08/2020Xem chi tiết

Module 02: Hoạch định chiến lược kênh và chiến dịch Digital - Digital Strategy & Campaign Planning

4 buổi (Thứ 7 & CN) 6.000.000 VND (Chưa có VAT) Hà Nội11/4/04/2020/05/2020/06/2020/07/2020/08/2020Xem chi tiết

Module 02: Nghiên Cứu Thị Trường & Thấu hiểu Người Dùng - Marketing Research & Consumer Insight (MRCI)

4 buổi ( Thứ 7 & CN) 6.000.000 VND (Chưa có VAT) Hà Nội/04/2020/05/20206/6/06/2020/07/2020/08/2020Xem chi tiết

Module 03: Xây dựng Thương Hiệu Dẫn đầu "Brand Key" - Brand Key

4 buổi (Thứ 7 & CN) 6.000.000 VND (Chưa có VAT) Hà Nội/04/2020/05/202020/6/06/2020/07/2020/08/2020Xem chi tiết

Module 04: Thiết kế trải nghiệm khách hàng WOW - WOW Customer Experience Design (WCXD)

4 buổi (Thứ 7 & CN) 6.000.000 VND (Chưa có VAT) Hà Nội/04/2020/05/2020/06/20204/7/07/2020/08/2020Xem chi tiết

Module 03: Đo lường và tối ưu hiệu quả Digital Marketing - Digital Performance & Measurement Marketing

4 buổi (Thứ 7 & CN) 6.000.000 VND (Chưa có VAT) Hà Nội25/4/04/2020/05/2020/06/2020/07/2020/08/2020Xem chi tiết

Module 04: Xây dựng chiến lược nội dung - Content Marketing Strategy

4 buổi (Thứ 7 & CN) 6.000.000 VND (Chưa có VAT) Hà Nội/04/20209/5/05/2020/06/2020/07/2020/08/2020Xem chi tiết

Module 05: Hoạch định Chiến lược Truyền thông Tiếp thị tích hợp - Strategic Integrated Marketing Communications

4 buổi (Thứ 7 & CN) 6.000.000 VND (Chưa có VAT) Hà Nội/04/2020/05/2020/06/202018/7/07/2020/08/2020Xem chi tiết