Lịch khai giảng các khóa huấn luyện – Học viện Sage

Dưới đây là Lịch khai giảng các Khóa học và Module sẽ khai giảng trong thời gian tới tại học viện SAGE.

Để xem chi tiết, bạn vui lòng kéo xuống dưới, chọn xem thêm để đọc nội dung chi tiết của từng khóa học. Trân trọng!

Khóa học Thời lượng Học phí Địa điểm Tháng 06 Tháng 07 Tháng 08 Tháng 09 Tháng 10 Chi tiết

Xây dựng chiến lược CRM chuyển đổi số doanh nghiệp

4 buổi (Thứ 7 & CN) 6.000.000 VND (Chưa bao gồm VAT) Hà Nội/06/2023/07/2023/08/2023/09/2023/10/2023Xem chi tiết

Kỹ năng tư vấn bán hàng thực chiến - Consultative Selling Skills

8 buổi 7.000.000 VND (Chưa có VAT) Hà Nội/06/2023/07/2023/08/2023/09/2023/10/2023Xem chi tiết

Chương trình đào tạo: Digital Leaders

20 buổi 24.000.000 (Chưa bao gồm VAT) Hà Nội/06/2023/07/2023/08/2023/09/2023/10/2023Xem chi tiết

Xây dựng và Triển khai Chiến lược theo phương pháp BSC KPI Hoa Kỳ

6 buổi (Thứ 7 & CN) 10.000.000 VND (Chưa có VAT) Hà Nội/06/2023/07/2023/08/2023/09/2023/10/2023Xem chi tiết

Quản trị nhân sự hiện đại dành cho CEO - Human Resource Management for CEOs

4 buổi (Thứ 7 & CN) 6.000.000 VND (Chưa có VAT) Hà Nội/06/2023/07/2023/08/2023/09/2023/10/2023Xem chi tiết

Marketing thực chiến dành cho Nhà quản lý - Marketing for Leaders

9 buổi 15.000.000 VND (Chưa có VAT) Hà Nội/06/2023/07/2023/08/2023/09/2023/10/2023Xem chi tiết

Hoạch định Chiến lược Truyền thông Tiếp thị tích hợp IMC - Strategic Integrated Marketing Communications

8 buổi (Thứ 7 & CN) 10.000.000 VND (Chưa có VAT) Hà Nội/06/2023/07/2023/08/2023/09/2023/10/2023Xem chi tiết