Lịch khai giảng các khóa huấn luyện – Học viện Sage

Dưới đây là Lịch khai giảng các Khóa học và Module sẽ khai giảng trong thời gian tới tại học viện SAGE.

Để xem chi tiết, bạn vui lòng kéo xuống dưới, chọn xem thêm để đọc nội dung chi tiết của từng khóa học. Trân trọng!

Khóa học Thời lượng Học phí Địa điểm Tháng 06 Tháng 07 Tháng 08 Tháng 09 Tháng 10 Chi tiết

Chương trình: Trở thành chuyên gia Digital Marketing [New]

24 buổi 24.000.000 VND (Chưa có VAT) Hà Nội1/6/06/2020/07/2020/08/2020/09/2020/10/2020Xem chi tiết

Chương trình: Biến chiến lược thành mục tiêu và kế hoạch hành động theo phương pháp BSC-KPI Hoa Kỳ

4 buổi (Thứ 7 & CN) 6.000.000 VND (Chưa có VAT) Hà Nội/06/2020/07/2020/08/2020/09/2020/10/2020Xem chi tiết

Chương trình: Quản trị nhân sự hiện đại dành cho CEO - Human Resource Management for CEOs

4 buổi (Thứ 7 & CN) 6.000.000 VND (Chưa có VAT) Hà Nội/06/202025/7/07/2020/08/2020/09/2020/10/2020Xem chi tiết

Module 01: Xây dựng hệ thống Digital Marketing đa kênh - Digital Marketing Channels

12 buổi (Thứ 2, 4, 6) 6.000.000 VND (Chưa có VAT Hà Nội1/6/06/2020/07/2020/08/2020/09/2020/10/2020Xem chi tiết

Marketing giỏi phải kiếm được tiền - Practical Marketing Mastery

12 buổi (Thứ 7 & CN) 15.000.000 VND (Chưa có VAT) Hà Nội13/6/06/2020/07/2020/08/2020/09/2020/10/2020Xem chi tiết

Module 02: Hoạch định chiến lược kênh và chiến dịch Digital - Digital Strategy & Campaign Planning

4 buổi (Thứ 7 & CN) 6.000.000 VND (Chưa có VAT) Hà Nội/06/202011/7/07/2020/08/2020/09/2020/10/2020Xem chi tiết

Module 03: Xây dựng chiến lược nội dung - Content Marketing Strategy

4 buổi (Thứ 7 & CN) 6.000.000 VND (Chưa có VAT) Hà Nội/06/202025/7/07/2020/08/2020/09/2020/10/2020Xem chi tiết

Module 04: Đo lường và tối ưu hiệu quả Digital Marketing - Digital Performance & Measurement Marketing

4 buổi (Thứ 7 & CN) 6.000.000 VND (Chưa có VAT) Hà Nội/06/2020/07/20208/8/08/2020/09/2020/10/2020Xem chi tiết

Hoạch định Chiến lược Truyền thông Tiếp thị tích hợp IMC - Strategic Integrated Marketing Communications

4 buổi (Thứ 7 & CN) 6.000.000 VND (Chưa có VAT) Hà Nội/06/202018/7/07/2020/08/2020/09/2020/10/2020Xem chi tiết